Thomas Rehbein Galerie

Burst black/white - William Anastasi

William Anastasi
Burst black/white, 2017

Weiße Wachskreide auf Fotokarton /
white wax crayon on carton,
152,5 x 161,5 cm