Thomas Rehbein Galerie

Ohne Titel - Lino Fiorito

Lino Fiorito
Ohne Titel, 2013

Keramik
17 x 16 x 16 cm