Thomas Rehbein Galerie

Ohne Titel - Lino Fiorito

Lino Fiorito
Ohne Titel, 2012

Keramik
32 x 22 x 8,5 cm