Thomas Rehbein Galerie

Ohne Titel - Lino Fiorito

Lino Fiorito
Ohne Titel, 2011

Keramik
24 x 22 x 28 cm