Thomas Rehbein Galerie

Ohne Titel - Lino Fiorito

Lino Fiorito
Ohne Titel, 2008

Keramik
39 x 19 x 27,5 cm