Thomas Rehbein Galerie

Ohne Titel - Lino Fiorito

Lino Fiorito
Ohne Titel, 2008

Keramik
48 x 20 x 20,5 cm