Thomas Rehbein Galerie

Portrait - Apollo - Guangyun Liu

Guangyun Liu
Portrait - Apollo, 2019

Gips / plaster
150 x 30 cm