Thomas Rehbein Galerie

Portrait - Apollo - Liu Guangyun

Liu Guangyun
Portrait - Apollo, 2019

Gips / plaster
150 x 30 cm