Thomas Rehbein Galerie

kick it - Nikolaj Recke

Nikolaj Recke
kick it, 2006

aus der Serie Moonplay
C-Print
35 x 45 cm