Thomas Rehbein Galerie

o.T. (Akademie R209) - Andreas Gefeller

Andreas Gefeller
o.T. (Akademie R209), 2009

Lightjetprint / Diasec
110 x 88 cm
Aufl. 8