Thomas Rehbein Galerie

throwing - Nikolaj Recke

Nikolaj Recke
throwing, 2006

aus der Serie Moonplay
C-Print
65 x 35 cm, Ed. 10+1